HELSEEFFEKTER

Det er vitenskapelig bevist at taiji er helsefremmende.

Taiji (tai chi, taijiquan, tai chi chuan) er en mangesidig mosjonsform som passer for mennesker i alle aldre uansett fysisk form, også gravide. Ifølge vitenskapelige studier har taiji helse- og velværefremmende effekter.

 

AVSLAPNING MED TAIJI – BEDRE PSYKISK FORM

Rolig øvelse der man konsentrerer seg om sin egen kropp, pust og strømmende bevegelse er avslappende og reduserer stress. Det er påvist at regelmessig taiji-øving forbedrer konsentrasjonsevnen, søvnkvaliteten og følelsen av livsmestring. Taiji er også med godt resultat brukt blant annet i forebygging og behandling av depresjon, ved siden av andre behandlingsformer. [1,2]

BEDRE HJERTEHELSE MED TAIJI

Taiji fremmer hjertehelsa, fordi den minsker aktiviteten til det sympatiske nervesystemet og senker blodtrykket. Man vet at den bidrar til vektmestring og har positiv effekt både på kolesterolverdier og konsentrasjoner av transmittere som regulerer blodomløpets funksjon. Taiji egner seg som mosjonsform også for personer som lider av kronisk hjertesvikt. [3-6]

TAIJI-ØVELSER LETTER LIDELSER I STØTTE- OG BEVEGELSESORGANER

De glidende, naturlige bevegelsene og nøye definerte stillingene i øvelsene opprettholder og forbedrer bevegeligheten i leddene og lindrer mange ulike plager i støtte- og bevegelsesorganene. Taiji har påviselig lindret smerter i nakke og rygg og forbedret livskvaliteten til mange som lider av kroniske sykdommer som fibromyalgi, leddgikt eller artrose. [7-10]

BEDRE MUSKELKONDISJON, PRESTASJONSEVNE OG BALANSE VED HJELP AV TAIJI

Regelmessige praktisering av taiji forbedrer muskelstyrke og balanse. Når ferdigheten øker blir øvelsene mer belastende og øker kondisjonen enda mer. Kroppsbeherskelse og balanseevne svekkes når man blir eldre, men med taiji kan man redusere risikoen for fall og opprettholde bevegelsesevnen til å kunne klare daglige gjøremål. Mennesker med Parkinsons sykdom eller med ervervet hjerneskade kan rehabiliteres med taiji. [1,11-13]

 

REFERANSER

1. Abbott R, Lavretsky H. Tai Chi and Qigong for the Treatment and Prevention of Mental Disorders. Psychiatr Clin North Am 2013;36(1):109-119.
2. Wayne PM, ym. Effect of Tai Chi on Cognitive Performance in Older Adults: Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Geriatr Soc 2014;62:25-39.
3. Lo H-M, ym. A Tai Chi exercise programme improved exercise behaviour and reduced blood pressure in outpatients with hypertension. International Journal of Nursing Practice 2012;18:545-551.
4. Lu W-A, Kuo C-D. Three months of Tai Chi Chuan exercise can reduce serum triglyceride and endothelin-1 in the elderly. Complementary Therapies in Clinical Practice 2013;19:204-208.
5. Yeh GY, ym. Tai chi in patients with heart failure with preserved ejection fraction. Congest Heart Fail 2013;19(2):77-84.
6. Sun J, ym. Effects of community-based meditative Tai Chi programme on improving quality of life, physical and mental health in chronic heart-failure participants. Aging & Mental Health 2014;18(3):289-295.
7. Wang C, ym. A Randomized Trial of Tai Chi for Fibromyalgia. N Engl J Med 2010;363(8):743-754.
8. Peng PW. Tai Chi and chronic pain. Reg Anesth Pain Med 2012 Jul-Aug;37(4):372-82.
9. Wang C. Role of Tai Chi in the Treatment of Rheumatologic Diseases. Curr Rheumatol Rep 2012;14:598-603.
10. Lauche R, ym. A systematic review and meta-analysis of Tai Chi for osteoarthritis of the knee. Complementary Therapies in Medicine 2013;21:396-406.
11. Manson J, ym. Effect of tai chi on musculoskeletal health-related fitness and self-reported physical health changes in low income, multiple ethnicity mid to older adults. BMC Geriatrics 2013;13:114.
12. Xiong K-Y, ym. Effect of skill level on cardiorespiratory and metabolic responses during Tai Chi training. European Journal of Sport Science 2013;13(4):386-391.
13. Li F. The effects of Tai Ji Quan training on limits of stability in older adults. Clinical Interventions in Aging 2014;9:1261-1268.