ITCCA (INTERNATIONAL TAI CHI CHUAN ASSOCIATION)

Mester Chu underviste for første gang i Finland på sommeren 2013.

Undervisningen i ITCCA er basert på taiji-tradisjonen til den kinesiske Yang-slekten; «den originale Yang-stilen», utviklet av Yang Lu Chan (1799-1872) som fikk sin lære av Chen Changxing.

Tradisjonen med sine finesser ble for en lang tid videreformidlet kun i familiekretsen for at «hemmelighetene» skulle oppbevares autentisk til den neste generasjonen. Denne kunsten er blitt offentlig opplært først siden andre halvdel av det tjuende århundret.

Dagens innehaver av den originale Yang-stilen, mester Chu King Hung har undervist taiji av den originale Yang-stilen for allerede over 40 år i Europa. Han stiftet ITCCA for å sørge for oppbevaring og videre spredning av Yang-slekts taiji.

ITCCA finnes i dag i åtte land: Belgia, Nederland, Italia, Østerrike, Frankrike, Tyskland, Sveits og Finland. Det finnes flere hundre autoriserte lærere.

ITCCA-virksomheten i Finland begynte i 2004, ledet av Mika Määttänen og Anne Ahonen. For tiden kan man få ITCCA taiji-undervisning i over 20 steder i Finland.

Fra og med høsten 2015 underviser ITCCA for første gang også i Norge.