«Den hvite tranen åpner sitt høyre ving.»

TAIJI-FORMEN

Formen er en bevegelsesserie som består av 108 bevegelser som ikke er blitt forkortet eller forenklet. Man lærer en stilling og en bevegelse om gangen ved å bruke kroppen som en helhet, hvor det riktige sammenknytting av delene skal optimere energibruken. Å utføre taiji-formen tar fra 20 til 30 minutter og den består av tre deler. Med hvert bevegelse lærer man prinsipper om stillingen til beina, armene og kroppen.

I «chi-testene» som man gjør sammen med sitt par, lærer man etter hvert å erstatte muskelstyrken med avslapning og koordinasjon, som myker utføringen av formen og reduserer unødvendige spenninger.

Læreprosessen for taiji-formen er spiralaktig, der man, etter å ha lært en helhet, kommer tilbake til starten for å utdype serien fra en annen vinkel. Ethvert utdypende skritt retter på utføringen av formen på et høyere nivå, og dermed øker avslapningen og forbedrer helsen.

Bevegelsene i formen er åpne og vide.

SPESIALITET I ITCCA: SEKS INDRE PRINSIPPER

Avansering av grunnformen i taiji krever at man lærer de seks indre prinsippene:

1. Yin Yang-formen

Inneholder yin yang-prinsipper som har bl. a. med arm- og beinbevegelser å gjøre. Formen får en rytme; retningene og formen av bevegelsene blir mere synlige. Yin yang er grunnprinsippet i daoismen.

2. Chi-formen, altså sirkelbevegelsene med armene

I det originale taiji i Yang-stil tar bevegelsene utgangspunkt i åpnende og stengende sirkler, som gir tilgang til ny type styrke. Sirkel, eller spiral, er et levende prinsipp i naturen.

3. Senterets bevegelse

Man lærer den riktige stillingen for overkroppen overfor beina, akkurat som toget kjører på sporene, bilen på landveien og båten på vannet. Man knytter sirkelbevegelsene sammen med bevegelsen av kroppens senter, «dantian».

4. Chi-formen eller sirkelbevegelsene med beina

Å åpne og runde beina fører til sterkere rotfestelse og forbedrer pusten.

5. Yin yang til hodet og armene

Man knytter armenes sirkelbevegelser sammen med hodets bevegelse.

6. Formen av den indre pusten

Eleven må mestre alle andre utdypende, avanserte skritt før man skal praktisere den indre pusten. Den indre pusten er den mest avanserte metoden for å praktisere taiji, og den utløser styrken som skjuler seg i bevegelsene.

DE UTDYPENDE PRINSIPPENE

Ved siden av de faktiske indre prinsippene lærer man også noen utdypende prinsipper for formen, som for eksempel ABCDE – «vitaminene», som forklarer stillingen til «slangens hode» (håndflaten og fingrene) og «fuglevingene» (armene) i grunnformen.