SVERD OG SABEL

Sverdundervisningen inkluderer blant annet kampformen.

Læreprogrammet for sverd og sabel inneholder grunnformene, de indre prinsippene, kampformen (bevegelsene sammen med par) og bruken av dem.

Man lærer sverdformen etter å ha lært grunnformen, altså cirka 3 år etter starten. Sabelformen lærer man cirka 5-6 år etter starten.

Også de indre prinsippene hører til sabelundervisningen.