TAIJI-LÆREPROGRAMMET

 

ITCCA sitt brede læreprogram på mange nivåer grunner på tradisjonene fra flere århundre. Man kan sammenligne det med et tre, der grunnformen med sine avanserte prinsipper er lik stammen. «Grenene» er for eksempel parøvelsene og sverd- og sabelformene. Også stående øvelser av qigong- og yigong-type har sin viktige rolle i det.

På de vanlige timene konsentrerer man seg på grunnformen. Man begynner med daoistiske oppvarmingsøvelser og stillestående qigong. Det tar tre år å lære formen. Man lærer en bevegelse om gangen, og litt etter litt lærer eleven å utføre dem flytende og uavbrutt etter hverandre.

Fra fjerde år begynner man å utdype grunnformen ved å lære de seks indre prinsippene på den ene siden, og parøvelsene og sverdformen på den andre.

ET TYPISK LÆREPROGRAM

 

1. ÅR

• 1. delen og begynnelsen av 2. delen av grunnformen
• 24 daoistiske oppvarmingsøvelser og første serie av qigong (stillingene 1 og 2)

2. ÅR

• Gjentagelse av 1. delen av grunnformen
• 2. delen av grunnformen
• 2. og 3. serier av qigong (stillingene 3-6)

3. ÅR

• Gjentagelse av 2. delen av grunnformen
• 3. delen av grunnformen
• Begynnelsen av yin yang-formen

4. ÅR

• Yin yang-formen
• Én hånds push-hands
• ABCDE-prinsippene i 1. delen av grunnformen
• Sverd

5. ÅR

• Chi-formen, altså sirkelbevegelser med armene
• Fighting form (formens bevegelser i en kontaktsituasjon)

6. ÅR

• Senterets bevegelser
• 3 yin/3 yang (de vanligste retningene av bevegelsene i grunnformen)
• To hånds push-hands

7. ÅR OG VIDERE

• De avanserte nivåene av grunnformen:
– sirkelbevegelsene med beina
– yin/yang i sirkelbevegelsene av hode og armene
– form av indre pusteteknikk
• Sverd og sabel
– avanserte nivåer
– kampform
• Da loi push-hands
• Bevegelsene i selvforsvar (frivillig).