Pushing hands med to hender.

 TAIJI-PARØVELSER

I parøvelsene kan man benytte prinsippene av bevegelsene i taiji-grunnformen, og teste deres virkning.
Parøvelsene er viktige for å lære å forstå bevegelsene og deres kvalitet. Man praktiserer dem ved siden av, mens man lærer de indre sidene av taiji-formen, og etter å ha lært grunnformen.

• Pushing hands, eller tui shou, betyr at man bruker formens bevegelser i bevegelsen sammen med paret. Man gjør push-hands enten med én, eller to hånds kontakt.

• Da Loi er en avansert form av pushing hands, med sine egne varianter.

• Fighting Form, kampform, betyr grunnform utøvd i kontakt med par.

• I tai chins självförsvarsövningar lærer man å bruke bevegelsene raskt i virkelighet sammen med par. De er ikke påbudt, men kan være morsomme. Selvforsvarsøvelser krever forberedende øvelse gjennom flere år.